martes, 12 de noviembre de 2013

A DIVERSIDADE HIDRICA E BIOXEOGRÁFICA

O heteroxéneo relevo, a complexidade litolóxica e a variedade climática do territorio español tradúcense condicionan a estrutura e distribución espacial dos recursos hídricos, dos tipos de solo e da flora e fauna. existente.

1.-OS RECURSOS HÍDRICOS. PROBLEMÁTICA E SOLUCIÓNS.
Os recursos hífricos repártense  entre as correntes supeficiais (ríos e regueiros), as zonas húmidas (lacustres e palustres) e os acuíferos subterráneos. Aínda que globalmente considerado o volume dispoñible é suficiente para abastecer a demanda actual de auga, o reparto irregular dos recursos, tanto dende o punto de vista espacial como dende o punto de vista temporal, xera importantes problemas e obriga a procurar solucións económicas, políticas e medioambientais que corrixan os desequilibrios existentes.


03a hidroloxía from quiquehs


Podes descargarte o resumo do tema premendo AQUÍ.

2.-A DIVERSIDADE BIOXEOGRÁFICA.
03b solos from quiquehs

Podes descargarte o resumo da teoría premendo AQUÍ.
O vocabulario do tema atoparalo nesta LIGAZÓN:  https://docs.zoho.com/file/gu1waa329602dc2034066817e71e38133d20a