martes, 15 de abril de 2014

OS ESPAZOS DO SECTOR PRIMARIO

O sector primario abrangue as actividades económicas orientadas á extracción de bens e recursos do medio físico. Estas son a agricultura, a gandería, a pesca, a explotación forestal e a minería. Chamamos espazo rural ao espazo no que se desenvolven estas actividades. Non obstante, este espazo converteuse no ámbito de desenvolvemento de novos usos: turísticos, residenciais, industriais...
O peso económico do sector primario foise reducindo constantemente ao longo do século XX ata representar na actualidade menos do 5% da poboación activa e arredor do 2'5% do PIB. Pero as actividades agrarias seguen a ocupar máis do 35% do territorio español, da súa produción resultan as materias primas de numerosos sectores industriais, cobren unha parte aínda notable das exportacións españolas, ocupan máis de un terzo do territorio...O seu valor en termos medioambientais é fundamental.

Unha útil presentación sobre o tema da Editorial Santillana:


Tema 10: EL SECTOR PRIMARIO from tonicontreras

Sobre as diferentes paisaxes agrarias españolas podes revisar esta presentación:


T5f. paisajes agrarios from pedrobernal

Podes descargarte un resumo das cuestións teóricas deste tema premendo AQUÍ.

O vocabulario específico da unidade podes estudalo nesta presentación: